Petra Kääriäinen ny YSI-ordförande


De allmänbildande lärarna (YSI) inom OAJ hade tisdagen den 29 mars 2016 seminarium i Helsingfors. Ett av temat för mötet var val av ny ordförande för gruppen. 

Vid seminariet valdes Petri Kääriäinen till ordförande för gruppen. Petri blir därmed också viceordförande för OAJ. Petri Kääriäinen har en gedigen erfarenhet inom OAJ bakom sig. Han känner till såväl fältet som organisationnen. Till utbildningen är han klasslärare, men fungerar för tillfället som förtroendeman. Ordförande valdes efter en jämn omröstning.

Vi som representerar FSL i OAJs fullmäktige och styrelse tillhör gruppen allmänbildande lärare (YSI).

De övriga kandidaterna var Arja Laulainen (gymnasielärare), Timo Kettunen (rektor) och Matti Helimo (klasslärare).

 

Inger Damlin
30.3.2016

 

 

 

 

 

 

 

Öppnar OAJ-gluggen den tredje dagen med styrelsens frågestund

 

FSL efterlyser OAJs linje kring undervisning av religion i dagens skola.

Klämmen kring ersättning av handledande lärare i samarbetsskolor godkändes, vilket innebär att OAJ också bevakar ärendet.

Tre intensiva mötesdagar är till ända. Tre dagar fyllda med utbildningsfrågor.

Kliver ur mötesbubblan med orden:
Fackligt engagemang kräver mod och en stark tro på att det vi gör har betydelse.
Fackligt arbete bygger på samarbete

Njuter till fullo då fullmäktiges ordförande Arja Laulainen avslutar mötet med orden:
E je in lycko ti fo arbeit ilag.

Inger Damlin

 

 

Vi öppnar gluggen och kikar in

 

OAJ-fullmäktigemötet i Vanda fortsätter med remissdebatt.

I dag är vi med och påverkar, i dag syns vi i remissdebatten.

Vi som är FSL:s ledamöter lyfter fram rektorn i dagens skola i ett inlägg under OAJ-mötet. I ett annat inlägg diskuterar vi den svenskspråkiga lärarutbildningen.

Vi lämnar också in en kläm om avlöningen av handledande lärare i de planerade samarbetsskolorna knutna till lärarutbildningen. En klar linje behövs för att uppnå lika lön för alla.

Vi jobbar tillsammans, vi jobbar för er!

Inger Damlin

 

 

Stå upp för utbildningen

OAJ håller höstfullmäktige 25-27.11 i Vanda. Under mötet lyfter FSL fram följande frågor

 • Rektorn i dagens skola,
 • Två universitet som inte kan samarbeta kring lärarutbildning,
 • Hur ser en rättvis avlöning av handledande lärare i samarbetsskolor ut? samt
 • Religionsundervisning i dagens skola - vad är det?

 

Fullmäktige öppnades 25.11.2015 av Olli Luukkainen som i sitt öppningstal lyfte fram fram att allt fler invandrare kommer till vårt land. För deras integrering i samhället kommer utbildningen att ha en stor och avgörande betydelse. Här formas framtidens Finland. Olli Luukkainen poängterade också vikten av att förändringarna inom andra stadiets utbildning avviker från den modell som regeringen beslutat om i samband med Sote-reformen. Förändringen skulle innebära utmaningar för oss som fackorganisation då arbetstgivare skulle bytas.

 

Lärarfackets roll är att stå upp för utbildning. Stå upp för utbildningens skull, men också därför att ingen annan verkar ta den rollen i dessa tuffa tider ute på arbetsmarknaden.

 

Utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonens ord till fullmäktige innehöll en hälsning till att allt egentligen börjar med en bra lärare. Utmaningar finns det gott om då inbesparingar görs parallellt med utveckling.

 

I OAJ-fullmäktige representeras FSL av

 • Madeleine Karlsson,
 • Joakim Häggström,
 • Ulf-Johan Sunabacka,
 • Sebastian Lindqvist,
 • Martin Ahlskog,
 • Inger Damlin och
 • Kimmo Matsson

 

 

 

Inger Damlin

 

 

Fullmäktigemötet våren 2015

Om förstelärare och platschefer

Sebastian talade igår under OAJ-fullmäktiges plenum om förstelärare. Sebastian resonerade kring var i skolsystemet denna skolutvecklare skulle passa in och hurudant ledarskap skolan egentligen behöver.

Frågorna riktades till OAJ-styrelsen och svaren vi fick var i stil med:
Magistersbehörighet borde bädda för att alla lärare är förstelärare bara tid och möjlighet ges.
gälande nätbaserad undervisning är det mycket viktigt att alla medlemmarna får tillräcklig information.
Begreppet skolgångshandledare borde vi undvika. Begreppet är otydligt med tanke på de övriga handledar-titlar vi redan har i skolan (elevhandledare, handledning som stödform och så vidare).

FSL-ledamöternas kläm (ung förslag) om platschefer har godkänts i utskottsarbetet och i OAJ:s styrelse. Klämmen går nu vidare till behandling i OAJ-fullmäktige.

Uppdatering 7.5: FSL-ledamöternas kläm godkändes i OAJ-fullmäktige. OAJ arbetar nu vidare med yrkendet i klämmen om platschefer.

Rapport från FSL:s röster i OAJ

 

Manifestation för utbildningens kvalitet

Inför OAJ:s fullmäktigemöte 6-7.5.2015 ordnades en manifestation för utbildningens kvalitet. På onsdagen kl. 11-12 samlades lärare och riksdagsgruppernas ordförande på Paasikiviplatsen i Helsingfors. Efter manifestationen ordnades en marsch genom Helsingfors.

FSL representerades av våra ledamöter i OAJ-fullmäktige.

 

 

Inför OAJ-fullmäktigemötet 6-7.5 2015

Vi inleder med ett konstaterande: Ni bästa medlemmar spelar roll. Era åsikter är viktiga för oss FSL:are i OAJ och för förbundet.

I fjol våras fästes vår uppmärksamhet vid förtroenderektorernas (skolföreståndarnas) arbetsbild. Vid OAJ:s fullmäktigemöte lade vi med hjälp av en kläm fokus på frågan. Klämmen godkändes i fullmäktige. Under våren har OAJ utgående från klämmen gjort en undersökning riktad till förtroenderektorer. Också FSL-medlemmar deltog i undersökningen. Under OAJ:s vårfullmäktige presenteras resultaten från undersökningen. Vi har startat en process.

Under OAJ-fullmäktigemötet 6-7.5.2015 uppmärksammar vi platschefer. Vi frågar: Vad är platschefer? Vilka arbetsuppgifter har de? Vilka är de juridiska rättigheterna?

Dessutom lyfter vi fram "förstelärare" och nätkurser. Vi frågar också om benämningen "skolgångshandledare".

Följ gärna oss via Facebook eller Twitter under mötet.

 

Vi som är FSL:s röst i OAJ-fullmäktige

 

 

FSL:s ledamöter i OAJ-fullmäktige

I OAJ:s fullmäktige har sju FSL-ledamöter säte. År 2014-2018 består FSL-delegationen av:

 

Madeleine Karlsson
speciallärare
Kimitoön

 

 

 

 

 

Sebastian Lindqvist
biträdande rektor
Borgå

 

 

 

 

 

Martin Ahlskog
lektor i gymnastik
Pedersöre

 

 

 

 

 

Inger Damlin
biträdande rektor/spec.lärare
Vasa

 

 

 

 

 

Joakim Häggström
lektor i matematik och fysik samt biträdande rektor
Helsingfors

 

 

 

 

 

Kimmo Mattsson
specialyrkeslärare
Mariehamn

 

 

 

 

 

Ulf-Johan Sunabacka
klasslärare
Esbo

 

 

 

 

 

På den här webbplatsen rapporterar FSL-delegaterna från OAJ:s fullmäktige, kommittéer och arbetsgrupper.

Inger Damlin är FSL:s representant i OAJ:s styrelse. Du kan kontakta Inger på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Rapport från OAJ:s höstfullmäktige 2014

OAJ:s nyvalda fullmäktige hade sitt första möte 19-21.11.2014. FSL:s representanter i OAJ-fullmäktige ger en mötesresumé.

 • Efter initiativ från fältet framförde Martin Ahlskog FSL-gruppens kläm gällande skolföreståndarnas ökade arbetsbörda. Klämmen där vi yrkade på att OAJ skall följa upp den tid som skolföreståndarna sätter ner på rektorsuppgifter godkändes. OAJ kommer att arbeta utgående från detta.
 • Sebastian Lindqvist framförde i sin taltur de uppenbara skillnaderna i kommunernas satsningar på IKT och konsekvenserna av detta för såväl lärare som utbildning. Talturen fick ett mycket positivt mottagande och väckte livlig diskussion.
 • Den största enskilda frågan som diskuterades under fullmäktige var reformen och finansieringen av andra stadiets utbildning.
 • OAJ:s försämrade ekonomi väckte också debatt. Försämringen beror främst på höjningen av arbetslöshetskassans medlemsavgifter.
 • FSL-gruppen tackar för att ni har visat oss förtroende och vi upplever vårt uppdrag som givande och meningsfullt.