Vad borde varje förälder känna till om sitt barn inlärning och skolgång? Och vilka alternativ finns då barnet behöver stöd för sitt lärande och sin skolgång? Det här klargörs i broschyren "Informationpaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång".

 

Broschyren riktar sig i första hand till vårdnadshavare. Samtidigt är den också lämplig för till exempel beslutsfattare.

Det svenskspråkiga informationspaketet publiceras enbart på webben.

Broschyren är ett samarbetsprojekt mellan OAJ, FSL, Suomen vanhempainliitto, Förbundet Hem och Skola, Koululiikuntaliitto och Utvecklingscentralen Lärorik.

 

Klicka på länken för att öppna en PDF-version av informationspaketet:

icon Infopaket för hemmet om stöd för barnets lärande

 

Se också FSL:s och Förbundet Hem och Skolas broschyr GLADA BARN - glada föräldrar & glada lärare. Den här broschyren innehåller tips och råd för ett gott samarbete mellan hemmet och skolan. Gå till broschyren...