För lärare och rektorer är det a och o att alltid vara tydliga och lättfattliga. Trots det här finns det gott om begrepp i skolvärlden som är knepiga, ibland rent av obegripliga för dig som inte jobbar med utbildning och undervisning. Eller vad säger du om våra etappmål, timresurs, IB, morris och MoFi?

 

För beslutsfattare och föräldrar
Skolordlistan riktar sig i första hand till elever, föräldrar med barn i skolåldern och beslutsfattare inom de kommunala organen. Skolordlistan lämpar sig särskilt för föräldrar på väg till kvartssamtal eller föräldramöten, för politiker då det gäller att ta de rätta besluten i utbildningsfrågor och för elever och studerande som vill påverka studierna och skolvardagen. Vi hoppas att Skolordlistan skall göra det lättare för alla att delta i debatter om skola och utbildning.

 

FSL, HoS och FSS
Skolordlistan är ett samarbetsprojekt mellan tre organisationer inom skolvärlden. Tillsammans representerar vi elever och studerande, föräldrar och vårdnadshavare samt lärare och rektorer i hela Svenskfinland. Skolordlistan utkom 2006.

 

Finlands Svenska Lärarförbund FSL
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS
Förbundet Hem och Skola

 

icon Skolordlista