Här hittar du de viktigaste regleringarna av lärarnas och rektorernas löner, undervisningsskyldigheter, arvoden och tillägg.

 

 

Läs i PM

FSL ger inför varje läsår ut sammanställningen PM för läsåret. Under läsåret är det enkelt att med hjälp av PM-informationen kontrollera till exempel övertimarvoden eller olika tillägg.

PM för läsåret  görs på FSL:s kansli utgående från gällande lagar och kollektivavtal.

 

 

På webben och i tidningen

På grund av miljöhänsyn trycker vi inte längre PM för läsåret. Läsårets PM finns endast  på webben och i tidningen Läraren (9/2016).

Du kan ladda ned årets PM via länken nedan. Webb-PM kompletteras av en version som du hittar i tidningen Lärarens nummer 13/2015. Tidningen utkommer den 29 maj 2015.

En stor del av PM-informationen publicerar vi i juni också via skolstadiernas parallellmenyer uppe på webbsidan i den svarta balken.

FSL sammanställde tidigare en mera omfattande version av PM-handboken. Vi har övergått till att ge ut endast ett sammandrag. Om du behöver mera ingående information om till exempel löner, arvoden elelr undervisningsskyldigheter, kontaktar du FSL:s ombudsmän eller din förtroendeman. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

 

 

Ladda ned PM för läsåret 2016-2017

PM för läsåret 2016-2017

 

Ldda ned PM för läsåret 2015-2016

icon PM för läsåret 2015-2016