Ska lärare vara vän med sina elever eller elevernas föräldrar i sociala medier? Och hur tacklar vi mobbning och trakasserier på webben? FSL har publicerat etiska rekommendationer för lärare på webben och i sociala medier.

 

Gränsen mellan det privata och det professionella är ofta otydlig på webben och i sociala medier. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen, som inneburit att elever, lärare och vårdnadshavare har fått ett nytt forum för umgänge och undervisning. Regler för kommunikationen och samspelet på webben saknas dock fortfarande.

 

Under FSL:s förbundskongress 2010 ställdes en fråga gällande lärares verksamhet i sociala medier. En medlemsförening efterlyste etiska regler för lärares verksamhet på webben och i sociala medier. FSL:s rekommendationer baserar sig bland annat på diskussioner som förts vid FSL:s kurser och möten. Fortsätt gärna diskutera frågorna i kollegiet och på föreningsmöten.

 

Finlands Svenska Lärarförbunds etiska rekommendationer för lärares verksamhet på webben och i sociala medier är ett riktgivande dokument. I dokumentet hittar du våra rekommendation för lärares samverkan med elever och vårdnadshavare i sociala medier, tips för hur vi kan motverka mobbning och trakasserier på webben och hur gå till väga vid fall av mobbning och trakasserier på webben. Dokumentet innehåller också ett diskussionsunderlag som kan användas till exempel i lärarföreningar och kollegier.

Rekommendationerna har godkänts av förbundsstyrelsen i februari 2011.

 

Här hittar du broschyren "Netik för lärare - Rekommendationer för lärare på webben och i sociala medier"

icon Netik för lärare (2013)