Hur förebygga mobbning och våld i skolan?

 

Hur förebygga mobbning och våld i skolan är en handbok som innehåller fakta om mobbning och anti-mobbningsarbete i skolorna.

 

I handboken har vi samlat alla lagar och pargrafer som reglerar skolans verksamhet i samband med behandlingen av mobbningsfall. Handboken är sammanställd av Markku Poutala på OAJ. Broschyren är från år 2000 och kan därför innehålla lagtexter som blivit föråldrade p.g.a. utbildningslagreformen 2003.

 

icon Hur förebygga mobbning och våld i skolan?