Ett gott samarbete med föräldrarna är en resurs för både lärare och elever. Både du som är lärare och elevernas föräldrar behöver regelbunden och bra information om eleven och skolarbetet.

 

Satsa hellre på att skapa en dialog med föräldrarna än att enbart sprida information. Fundera på hur du på föräldramöten kan skapa en atmosfär som inbjuder till samtal.

 

Hur håller du kontakt med föräldrarna och hur kontaktar föräldrarna dig? Skapa gärna tillsammans en metod för hur ni regelbundet kommunicerar.

 

Utveckla tillsammans med kolleger och föräldrar en modell för samarbetet mellan hemmet och skolan.

 

Gör gärna tillsammans med skolans rektor och lärare upp ett formulär för föräldramöten.

 

Förankra i början av varje läsår skolans ordningsregler bland både barnen och föräldrarna. Vid behov kan ni anteckna i ordningsreglerna hur kontakterna mellan hemmet och skolan sköts.

 

Uppmuntra föräldrarna att delta i skolans föräldraverksamhet.

 

 Gå till nästa uppmaning...