Lyssna på ditt barn. Visa att du är intresserad av barnets upplevelser och skolarbete.

 

Hjälp ditt barn att själv ta ansvar för skolarbetet, men finns tillhands om barnet behöver din hjälp. Freda tillräckligt mycket tid för hemarbete och läsning.

 

Delta i de föräldramöten och utvecklingssamtal som skolan ordnar.

 

Våga fråga. Kontakta barnets lärare då du har frågor eller funderingar. Ge respons till läraren också då du är nöjd. Kom samtidigt ihåg att respektera lärarens fritid.

 

Bli gärna bekant med klasskamraternas föräldrar. Bygg upp nätverk med dem för kommande år och åldrar.

 

Delta i skolans eller klassens föräldraverksamhet. I skolans föräldraförening får du kontakt med andra föräldrar och information om skolarbetet.

 

Tänk på att skolan är ett kollektiv där alla barn har rätt att trivas och må bra.

 

Fortsätt vara intresserad av ditt barns skolgång också i de högre klasserna.

 

 Gå till nästa uppmaning...