Skolelever behöver stöd av sina föräldrar. Flexibla arbetstider och förståelse för föräldrarnas situation gör barnfamiljernas vardag lättare.

 

Utvecklingssamtal behövs också mellan föräldrar och lärare. Ge gärna föräldrar möjlighet att föra utvecklingssamtal under dagtid. Då stöder också du barnen.

 

Satsa på fritidsaktiviteter för barn och unga. Eleverna i Finland har korta skoldagar. Eftermiddagarna har många timmar som vi kan fylla med vettig hobbyverksamhet och möjligheter till samvaro.

 

Alla vi vuxna har ett ansvar gentemot barnen och ungdomarna. Hur axlar du ditt ansvar?