Förtroende och tillit är två viktiga ingredienser i samarbetet mellan hemmet och skolan. Föräldrarna* har rätt att vara trygga och välinformerade då barnen går till skolan. Samtidigt underlättas lärarens arbete med eleverna då föräldrarna ger läraren sitt förtroende och stöd. Ett bra samarbete och en god dialog mellan lärare och föräldrar är en tillgång för alla. Barn, föräldrar och lärare.

 

Finlands Svenska Lärarförbund FSL och Förbundet Hem och Skola har tillsammans formulerat några tips för ett bra samarbete mellan föräldrar och lärare.

 

* Med föräldrar avser vi alla vårdnadshavare. Vårt begrepp lärare kan omfatta också rektorer.

 

Gå till nästa uppmaning...