Är du ett av FSL:s trehundra skolombud? Förorsakar skolombudskapet dig huvudbry? Eller visste du knappt om att det är du som är FSL-ombud på skolan? "Hallå skolombud" är en handbok för alla skolombud på de svenskspråkiga skolorna.

 

Handboken riktar sig till dig som fungerar som skolombud och inte är helt säker på vad som egentligen hör till dina ansvarsområden.

 

I texterna försöker vi skapa klarhet i uppgiftsbeskrivningen och i en del fackliga rutiner. Vi hoppas att de lokala lärarföreningarna skall komplettera informationen med kontaktuppgifter och alla lokala tillägg och specifikationer. Handboken är uppdaterad och utgiven 2013.

 

Beställ gärna handboken till föreningens skolombud - gärna i samband med skolombudens utbildningsträffar.

 

icon Hallå skolombud - broschyr 2013