I svenska kvarteret ordnar vi i år också träffar och presentationer i vårt workshop-utrymme intill Hörnan. Dessuom bjuder flera utställare på program i sin monter.

 

 

Program och träffar i Hörnans workshop

Fredag

 

12.30-13.00

Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande

En ny publikation med artiklar om bl.a. elevernas språkbakgrund, flerspråkighet och språkinriktat arbete i den finlandssvenska skolan med en tydlig koppling till läroplansgrunderna.
Sonja Hyvönen, Yvonne Nummela och Annika Westerholm, Utbildningsstyrelsen

 

13.00-15.00

Presentationer med Schildts & Söderströms

 

15.00-16.00

Ebban - Tusentals e-böcker och ljudböcker som en del av skolbiblioteket

Vilka möjligheter ger det virtuella skolbiblioteket? Kom och se vad vi planerar för framtiden!

 

 

Lördag

10.00-11.00 och 13.00-14.00

Gör grundskolans undervisning i matematik spännande med dynamiska geometriprogram!

Vi använder Geogebra – installera programmet färdigt på din laptop eller kör online i webbläsaren.

Hands-on workshop med Kristian Smedlund. Workshopen riktar sig närmast till klasslärare och grundskolans ämneslärare. Utbildningsstyrelsen

 

11.00-13.00

Presentationer med Schildts & Söderströms

 

14.00-14.45

Presentationer med Valteri Skilla

 

14.45-15.30

Presentationer med Utbildningsstyrelsen

Zooma in på historia 7-9, del 1

Nudlar och pannkaka, svenska som andra språk för åk 3-6, lärarhandledning

Nudlar och pannkaka, svenska som andra språk för åk 3-6, webbmaterial för eleven

 

 

Monterprogram

Inspirerande sexualundervisning!

Kom och låt dig inspireras till att tala om sex på ett lätt och roligt sätt. Vi tar upp olika metoder och du kan dela med dig av dina bästa tips.

Välkommen till Folkhälsans monter intill Hörnan.

 

 

Hela mässprogrammet

På EDUCA-mässan finns flera scener där samtal och presentationer på finska ordnas under hela mässan. Info om mässan och hela det finskspråkiga programmet finns på www.educamessut.fi.

 

 

Verksamheten i det svenska kvarteret stöds av Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.