I år är vi hela femton utställare i Educa-mässans svenska kvarter. Sikta mot de röda "Hörnan" skyltarna då du kommer in i mässhallen.

 

Du hittar oss i svenska kvarteret

Inför Educa-mässan 2017 har igen ett rekordsrort antal utställare reserverat monterplatser.

Vi som finns i svenska kvarteret på Educa-mässan är:

 • Schildts & Söderströms
 • Utbildningsstyrelsen
 • Finlands svenska lärarförbund FSL
 • Åbo Akademi och Centret för Livslångt Lärande
 • Svenska Litteratursällskapet i Finland
 • Svenska Folkskolans Vänner
 • Kulturfonden
 • Folkhälsans Förbund
 • Finlands Svenska Idrott
 • Insidan öb
 • Finlands svenska Marthaförbund och Ungmartha
 • Svenska skolan för synskadade/SPERES
 • Lärum-förlaget
 • Barnavårdsföreningen i Finland
 • Ebban - ett virtuellt skolbibliotek

 

 Många utställare i svenska kvarteret ordnar program i sina montrar under mässan. Här kan du läsa mera om utställarna och monterprogrammet.