Educa 2017 ordnas fredagen och lördagen den 27-28 januari i Mässcentret i Helsingfors. Inträdet till mässan är gratis. Välkommen till mässan och till vårt svenska kvarter.

 

 

Två dagar i Mässcentret

Educa-mässan är öppen

  • fredag 27.1.2017 kl. 10-18 och
  • lördag 28.1.2017 kl. 10-17

 

 

Gratis inträde

Inträdet till Educa-mässan är gratis, men du måste registrera dig som besökare. Du kan registrera dig på webben innan du besöker mässan eller vid entrén då du anländer till Mässcentret. Om du registrerar dig via webben ska du komma ihåg att ta med dig en utskrift på din Educa-namnskylt.

Gå till Educa-mässans webbplats och registrera dig...

 

EDUCA-mässan som fortbildningsdag

En viktig del av Educa-mässan är alla de föreläsningar, presentation o0ch debatter som ordnas på olika scener och i utställarnas montrar. Många kommuner och andra arbetsgivare ger lärare och rektorer möjlighet att få EDUCA-mässan som en (eller en halv) FBA-dag. Kontrollera med din rektor eller kommunens bildningschef vad som gäller i din kommun. Det lönar sig att i god tid försöka komma överens med arbetsgivaren om mässan som FBA-dag. Om du behöver ett deltagarintyg kan du vända dig till en infopunkt.

 

 

Välkommen till FSL

FSL deltar också år 2017 som utställare och programkoordinator i det svenska kvarteret. Besök vår mässmonter intill Hörnan i svenska kvarteret, slå dig ner, bekanta dig med våra nyheter och prata en stund om skola, lön och anställning med oss. På plats finns FSL-personal som gärna lyssnar och svarar på dina frågor.

 

 

Rekordstora mässor

Mässan har under de senaste åren besökts av ett rekordstort antal lärare. Nästan varje år över 14 000 personer. Också antalet utställare har varit rekordstort de senaste åren - sammanlagt över 300 per Educa-mässa.

 

Verksamheten i det svenska kvarteret stöds av Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner och Finlands Svenska Lärarförbund FSL.