Educa 2017

 På vår kvartersscen Hörnan ordnar vi program på svenska under hela mässan.

 

 

Fredag 27.1.2017 kl. 11.45-12.30

Fredag 27.1.2017 kl. 12.30-13.30 i Hörnan

Fredag 27.8.2017 kl. 13.30-14.30 i Hörnan

Fredag 27.1.2017 kl. 14.30-15.30 och ördag 28.1.2017 kl. 11.30-12.30.

Fredag 27.1.2017 kl. 15.30-16.15 i Hörnan

Fredag 27.1.2017 kl. 16.15-16.35 i Hörnan

Fredag 27.1.2017 kl. 16.40 i Hörnan

Lördag 28.1.2017 kl. 10.00-10.30 i Hörnan

Lördag 28.1.2017 kl. 10.30-11.00 i Hörnan

Lördag 29.1.2017 kl. 11.00-11.30 i Hörnan

Fredag 27.1.2017 kl. 14.30-15.30 och lördag 28.1.2017 kl. 11.30-12.30 i Hörnan

Lördag 28.1.2017 kl. 12.30-12.35 i Hörnan

Lördag 28.1.2017 kl. 12.35-12.50 i Hörnan

Lördag 28.1.2017 kl. 12.50-13.05 i Hörnan

Lördag 28.1.2017 kl. 13.05-13.20 i Hörnan

Lördag 28.1.2017 kl. 14.00-14.45 i Hörnan