Educa 2017

Educa 2017 ordnas fredagen och lördagen den 27-28 januari i Mässcentret i Helsingfors. Inträdet till mässan är gratis. Välkommen till mässan och till vårt svenska kvarter.

På svenska kvarterets scen Hörnan ordnar vi program under mässan.

I år är vi hela femton utställare i Educa-mässans svenska kvarter. Sikta mot de röda "Hörnan" skyltarna då du kommer in i mässhallen.

I svenska kvarteret ordnar vi i år också träffar och presentationer i vårt workshop-utrymme intill Hörnan. Dessuom bjuder flera utställare på program i sin monter.

Underkategorier

 På vår kvartersscen Hörnan ordnar vi program på svenska under hela mässan.