• Info bild 1
  • Info bild 2
  • Info bild 3

FSL Informerar

Vårt kansli håller sommarpaus från den 3 till den 30 juli den här sommaren. Under sommarpausen uppmanar vi dig som har ett brådskande ärende att kontakta:

Ombudsman Jens Mattfolk - 26.6-2.7

Förbundsordförande Christer Holmlund - 3.7-23.7

Förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström - 24.7-30.7 

Icke akuta ärenden återkommer vi gärna till i augusti. Ha en skön sommar! 

 

FSL har lanserat en mobilapplikation som heter Lärarrummet. I appen kan du bland annat beräkna ditt övertimsarvode och följa upp samplaneringen. 

FSL har åtta lediga platser på KIILA-rehabiliteringen vid Härmä Rehab med start hösten 2017. Ansök om en kursplats redan nu!

Vad tycker lärarfacket? Här hittar du FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden.

Läs mer...

Tidningen Läraren är FSL:s förbundstidning som utkommer 28 gånger per år. Läraren fungerar som ett språkrör för fackliga frågor och utbildningspolitik. Tidningen Läraren distribueras till alla medlemmar och påverkare inom utbildningspolitiken.

 

Läs mer...

Nyheter från FSL är vårt elektroniska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer ungefär en gång per månad med korta nyheter om skola, arbetsmarknad och facket.

Läs mer...

Kom med på kurs! FSL ordnar både kurser för förtroendevalda medlemmar och så kallade ansökningskurser som är öppna för alla FSL-medlemmar. Kurserna är gratis för deltagarna.

Läs mer...

Var med och påverka för en bättre skola. FSL ordnar kampanjer för att fästa uppmärksamhet vid skola och utbildning. Beställa material från FSL och kom med och påverka i din region.

Läs mer...

I vårt bildgalleri kan du hitta bilder från förbundet och dess olika verksamheter.

Läs mer...