HäromDan

En liten gråmulen dag ute på holmen. Lockar till innesittande och egentligen är det ganska välkommet efter en lång rad veckor med uteliv från ganska tidig morgon till mycket sen kväll. Tid att skriva litet bloggtext för första gången sedan i april. Twitter har varit min kanal till yttervärlden härifrån skärilivet. Facebook är jag inte särskilt intresserad av. 

På måndag infaller min första arbetsdag på några månader. Efter sjukledighet och semester känns det bra att ta sig till FSL:s kansli och att tillsammans med arbetskamraterna ta tu med utmaningarna inför hösten och den kommande våren. Arbetsmarknaden kommer säkerligen att vara som ett stormande hav den närmaste tiden, regeringens budget för nästa år är skriven i stjärnorna och panik råder i regeringsprtierna efter allt annat än nådiga understödssiffror. Den nya undervisningsministern vill lagstifta om skolklassernas maximistorlek och hon vill förlänga läroplikten. Allt detta och mycket till garanterar igen en händelserik säsong på förbundet. Vi jobbar långt i samma rytm som skolan. Sommaren utgör avbrott, perioden från sensommar till nästa försommar hänger ihop.

För min del är det med viss eftertänksam förväntan blandad med ett uns nostalgi som jag kommer på jobb på måndag. Det är min sista "säsong" på FSL. Om tio månader har vi kongress och då tackar jag för mig och en ny ordförande väljs. Det är livets gång även inom förbundet. 

Shakespeare lät sin berömde prins Hamlet uttrycka sig om Danmark med följande ord: Det är något ruttet i staten Danmark.

I dag kan man gott instämma med Hamlet. Fr.o.m. första april är nämligen lärarna bannlysta från skolan genom den lockout som arbetsgivaren Kommunenes landsforening utlyst. Det är den största lockouten genom tiderna enligt tidningen Politiken och den gäller ca 60 000 lärare i kommunal anställning. Nästan 900 000 elever drabbas då den kommunala Folkeskolen stannar upp.

Konflikten som lett till denna drastiska felbedömning av arbetsgivarna, handlar om arbetstiden i skolorna. Danmarks regering vill genomföra en skolreform, benämnd Ny nordisk skole, där lärarna förutsätts undervisa mycket längre tid än hittills. Samtidigt har KL nappat på och med stöd av statsmakten gjort ensidiga beslut om tidsanvändningen i skolan. För lärarna innebär det att tiden för "kringarbetet" kraftigt beskärs och antalet lektioner utökas. Kampen har pågått hela vårvintern och Danmarks lærerforenings förslag och motdrag har klingat för döva öron.

Hårresande i den här grumliga soppan är att såväl regeringen i Danmark som KL helt åsidosatt den nordiska, beprövade arbetsmarknadsmodellen med förhandlingar och med principen om icke inblandning från statens sida.

Utvecklingen är skrämmande och visar på ett nedlåtande synsätt på lärarnas yrkesskicklighet och kunskap att bedöma vad skolan behöver. Det är skäl att vara på sin vakt, så att den danska smittan inte sprider sig till oss andra i Norden. Inte till skolan och inte till arbetsmarknadens regelverk.  

Shakespeare lät sin berömde prins Hamlet uttrycka sig om Danmark med följande ord: Det är något ruttet i staten Danmark.

I dag kan man gott instämma med Hamlet. Fr.o.m. första april är nämligen lärarna bannlysta från skolan genom den lockout som arbetsgivaren Kommunenes landsforening utlyst. Det är den största lockouten genom tiderna enligt tidningen Politiken och den gäller ca 60 000 lärare i kommunal anställning. Nästan 900 000 elever drabbas då den kommunala Folkeskolen  stannar upp.

Konflikten som lett till denna drastiska felbedömning av arbetsgivarna, handlar om arbetstiden i skolorna. Danmarks regering vill genomföra en skolreform, benämnd Ny nordisk skole, där lärarna förutsätts undervisa mycket längre tid än hittills. Samtidigt har KL nappat på och med stöd av statsmakten gjort ensidiga beslut om tidsanvändningen i skolan. För lärarna innebär det att tiden för "kringarbetet" kraftigt beskärs och antalet lektioner utökas. Kampen har pågått hela vårvintern och Danmarks lærerforenings förslag och motdrag har klingat för döva öron.

Hårresande i den här grumliga soppan är att såväl regeringen i Danmark som KL helt åsidosatt den nordiska, beprövade arbetsmarknadsmodellen med förhandlingar och med principen om icke inblandning från statens sida.

Utvecklingen är skrämmande och visar på ett nedlåtande synsätt på lärarnas yrkesskicklighet och kunskap att bedöma vad skolan behöver. Det är skäl att vara på sin vakt, så att den danska smittan inte sprider sig till oss andra i Norden. Inte till skolan och inte till arbetsmarknadsregelverket. 

Shakespeare lät sin berömde prins Hamlet uttrycka sig om Danmark med följande ord: Det är något ruttet i staten Danmark.

I dag kan man gott instämma med Hamlet. Fr.o.m. första april är nämligen lärarna bannlysta från skolan genom den lockout som arbetsgivaren Kommunenes landsforening utlyst. Det är den största lockouten genom tiderna enligt tidningen Politiken och den gäller ca 60 000 lärare i kommunal anställning. Nästan 900 000 elever drabbas då den kommunala Folkeskolen  stannar upp.

Konflikten som lett till denna drastiska felbedömning av arbetsgivarna, handlar om arbetstiden i skolorna. Danmarks regering vill genomföra en skolreform, benämnd Ny nordisk skole, där lärarna förutsätts undervisa mycket längre tid än hittills. Samtidigt har KL nappat på och med stöd av statsmakten gjort ensidiga beslut om tidsanvändningen i skolan. För lärarna innebär det att tiden för "kringarbetet" kraftigt beskärs och antalet lektioner utökas. Kampen har pågått hela vårvintern och Danmarks lærerforenings förslag och motdrag har klingat för döva öron.

Hårresande i den här grumliga soppan är att såväl regeringen i Danmark som KL helt åsidosatt den nordiska, beprövade arbetsmarknadsmodellen med förhandlingar och med principen om icke inblandning från statens sida.

Utvecklingen är skrämmande och visar på ett nedlåtande synsätt på lärarnas yrkesskicklighet och kunskap att bedöma vad skolan behöver. Det är skäl att vara på sin vakt, så att den danska smittan inte sprider sig till oss andra i Norden. Inte till skolan och inte till arbetsmarknadsregelverket. 

Shakespeare lät sin berömde prins Hamlet uttrycka sig om Danmark med följande ord: Det är något ruttet i staten Danmark.

I dag kan man gott instämma med Hamlet. Fr.o.m. första april är nämligen lärarna bannlysta från skolan genom den lockout som arbetsgivaren Kommunenes landsforening utlyst. Det är den största lockouten genom tiderna enligt tidningen Politiken och den gäller ca 60 000 lärare i kommunal anställning. Nästan 900 000 elever drabbas då den kommunala Folkeskolen  stannar upp.

Konflikten som lett till denna drastiska felbedömning av arbetsgivarna, handlar om arbetstiden i skolorna. Danmarks regering vill genomföra en skolreform, benämnd Ny nordisk skole, där lärarna förutsätts undervisa mycket längre tid än hittills. Samtidigt har KL nappat på och med stöd av statsmakten gjort ensidiga beslut om tidsanvändningen i skolan. För lärarna innebär det att tiden för "kringarbetet" kraftigt beskärs och antalet lektioner utökas. Kampen har pågått hela vårvintern och Danmarks lærerforenings förslag och motdrag har klingat för döva öron.

Hårresande i den här grumliga soppan är att såväl regeringen i Danmark som KL helt åsidosatt den nordiska, beprövade arbetsmarknadsmodellen med förhandlingar och med principen om icke inblandning från statens sida.

Utvecklingen är skrämmande och visar på ett nedlåtande synsätt på lärarnas yrkesskicklighet och kunskap att bedöma vad skolan behöver. Det är skäl att vara på sin vakt, så att den danska smittan inte sprider sig till oss andra i Norden. Inte till skolan och inte till arbetsmarknadsregelverket.