Jobbar du som lärare, lektor eller rektor? I så fall är FSL ditt fackförbund. Du kan ansluta dig till en av våra 31 lokala lärarföreningar, som sedan i sin tur är en medlemsförening inom FSL.

 

 

 

 

Till vilken förening ska du ansluta dig? I menyn till höger hittar du en lista över alla de lärarföreningar som hör till vårt förbund.

 

Hör du till undervisningspersonalen?

För att du ska kunna antas som medlem ska du vara tjänstgörande lärare, lektor eller rektor vid en svenskspråkig läroanstalt. Du ska med andra ord tillhöra läroanstaltens undervisningspersonal. Med tanke på ditt medlemskap i FSL spelar det ingen roll om du är kommunalt, statligt eller privat anställd. Våra medlemmar arbetar också på så gott som alla skolstadier, från förskola till universitet.

 

Antal medlemmar i FSL:s medlemsföreningar 2015

 

 

 

Är du anställd för hela läsåret?

Samtidigt som du blir medlem i FSL, beviljas du också medlemskap i Lärarnas Arbetslöshetskassa. A-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning till de arbetslösa FSL-medlemmarna som uppfyller de krav som lagen uppställer för att du skall få den här tryggheten. De här kraven är

  • att du har haft ett minimiantal undervisningstimmar per vecka (i regel åtta undervisningstimmar per vecka),
  • att du har haft ett avlönat arbete minst 26 veckor innan du blir arbetslös OCH
  • att du samtidigt har varit medlem i A-kassan.

Om du är anställd endast för ett läsår är det viktigt att du så fort som möjligt i början av terminen ansluter dig till lärarföreningen.

Läs mera på

Lärarnas arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassornas samorganisation

 

Också för lärare som inte undervisar

Om du är behörig lärare, men arbetar med andra uppgifter än undervisning, kan du ansluta dig till FSL som lärare i annan tjänst. Du som är medlem i den här kategorin, har inte rätt att ansluta dig till A-kassan och därför betalar du en lägre medlemsavgift. Som lärare i annan tjänst har du ändå rätt att få tidningen Läraren som en medlemsförmån.

 

Lärarstuderande?

Om du studerar med siktet inställt på en lärarbana, kan du bli medlem i Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening FSLF. FSLF fungerar främst i Vasa och samlar alla lärarstuderande, både klasslärarstuderande och de som siktar på att bli ämneslärare. Som medlem i FSLF har du rätt till de flesta medlemsförmåner, ett undantag utgör dock medlemskapet i A-kassan. Eftersom FSLF-medlemmar inte automatiskt hör till Lärarnas Arbetslöshetskassa, är det viktigt att du ansluter dig till den lokala lärarföreningen genast då du börjar jobba som lärare.

Läs mera om studerandemedlemmars arbetslöshetsskydd här.

Du kan också kontakta FSL:s kansli för att ta reda på vilka dina möjligheter som lärarstuderande är att komma i åtnjutande av arbetslöshetsskyddet.

Gå till din lärarförening