1,1 procent av din bruttolön kostar det att vara med i FSL. Men vem håller ordning på betalningarna? Och vad används pengarna till? Läs vidare och få svar.

 

 

 

Vad kostar det?

FSL:s medlemsavgift är 1,1 procent på din beskattningsbara inkomst från arbetsgivaren. Dina medlemsavgifter är avdragsgilla i beskattningen och FSL meddelar direkt till skattemyndigheterna hur mycket du har betalt i fackavgifter. Om du är tjänstledig utan lön, familjeledig (under den tid då ingen lön utbetalas) eller arbetslös, betalar du en lägre medlemsavgift.

 

Hur betalar jag min medlemsavgift?

När lärarföreningen har godkänt din medlemsansökan, vidarebefordras din fullmakt till arbetsgivaren. Det här innebär att det är arbetsgivaren som sköter om betalningen av dina medlemsavgifter. Om du tjänstgör inom undervisningssektorn, drar därmed din arbetsgivare av medlemsavgiften direkt från lönen.

 

När din lön inte utbetalas

De medlemmar som inte är tjänstgörande, det vill säga då du är tjänstledig utan lön, familjeledig utan lön eller arbetslös betalar du den betydligt lägre medlemsavgiften på 7,80 euro per månad själv. (Observera att den här medlemsavgiften höjdes från och med 1.1.2015.)  Meddela om din ledighet eller arbetslöshet till FSL:s kansli eller till lärarföreningen, så sänder vi dig betalningsanvisningar för den lägre medlemsavgiften. Eftersom det är viktigt att ditt medlemskap i A-kassan inte avbryts, måste du komma ihåg att meddela alla förändringar i din tjänstgöring till FSL eller lärarföreningen. Du som betalar din medlemsavgift själv ska också minnas att komplettera ditt skatteförslag med medlemsavgifterna.

 

Billigare för studerande, pensionärer och lärare i annan tjänst

Även lärarstuderande, pensionerade lärare och lärare i annan tjänst betalar en sänkt årlig medlemsavgift. Om du hör till de här medlemsgrupperna betalar du själv medlemsavgiften i enlighet med de betalningsanvisningar som du får från förbundskansliet. Betalningsanvisningarna postas varje vår till dessa medlemsgrupper. Lägg märke till att om du hör till dessa medlemskategorier hör du inte till A-kassan. Notera att skattemyndigheten inte automatiskt får uppgifter om dina medlemsavgifter, eftersom du själv betalar dem. Komplettera därför skatteförslaget med dina medlemsavgifter.

 

Det här måste vi få veta

Kom ihåg att alltid meddela lärarföreningen eller FSL:s kansli om sådana omständigheter som påverkar betalningen av din medlemsavgift. Du ska alltså meddela oss

  • om du blir tjänstledig eller börjar jobba igen efter en tjänstledighet (till exempel föräldraledighet eller alterneringsledighet),
  • om du har ny adress eller har bytt namn,
  • om du har bytt arbetsplats,
  • om du går i pension.

Gå till din lärarförening