Visste du att också studerandemedlemmar, alltså medlemmarna i FSLF, kan anhålla om medlemskap i Lärarnas arbetslöshetskassa när de under studietiden tar emot jobb som lärare. Det här är både nyttigt och billigt!

 

 

 

Genom att vara medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa kan lärarstuderande börja samla ihop till det arbetsvillkor som bör uppfyllas för att en arbetslös ska kunna få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning från A-kassan. Arbetslöshet drabbar unga lärare till exempel om du i början av karriären sköter vikariat som inte löper över sommaren.

Läs mera om studerandes möjligheter till arbetslöshetsskydd i den här texten från Arbetslöshetskassornas samorganisation:
icon Arbetslöshetsskydd för studerande (2014)

 

Samla arbetsveckor så fort som möjligt

Arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning är 26 veckors arbete samtidigt som du är medlem och dessutom undervisar minst hälften av det timantal som en timlärare i huvudsyssla har inom skolformen ifråga. Inom den allmänbildande utbildningen är det minst åtta veckotimmar man bör ha för att kunna ansluta sig till A-kassan. De 26 arbetsveckorna bör i allmänhet infalla inom en period på 28 månader före arbetslösheten, men bland annat heltidsstudier förlänger granskningsperioden på 28 veckor i motsvarande mån.

 

Avbryt inte medlemskapet

Kom ihåg att upprätthålla ditt medlemskap i A-kassan även om arbetet slutar och du återgår till studierna. Om du avbryter ditt medlemskap, förlorar du de arbetsveckor du införtjänat, arbetsvillkoret nollställs alltså vid avbrott i medlemskapet.

 

30 euro/år

Om du är studerandemedlem i FSLF och väljer att höra till A-kassan, debiteras en separat årlig medlemsavgift på 30 euro utöver den vanliga FSLF-avgiften. A-kassans medlemsavgift är kraftigt subventionerad för studerande, en medlemsförmån för FSLF:s medlemmar.

 

Bara för studerande

Det A-kassesystem, som vi beskriver ovan, är avsett för kortvariga anställningsförhållanden. Om du som studerande tar till exempel ett årsvikariat ska du fortfarande skriva in dig i den ordinarie lärarföreningen på orten och via den bli ”normal” medlem i A-kassan.

 

Ansök så här

Blanketten för ansökan om medlemskap i A-kassan får du av FSLF:s ordförande. Returnera den ifyllda och undertecknade blanketten till FSL:s kansli, Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors.