Om du blir arbetslös ska du som är medlem vända dig till A-kassan istället för FPA. Om du hör till de lärare som har förordnanden som löper ut då läsårets undervisning slutar, innebär arbetslöshetsskyddet att din utkomst är tryggad under sommaren.

 

 

 

Openetti

Lärarnas arbetslöshetskassa har en webbtjänst, Openetti, där du kan sköta dina flesta ärenden med a-kassan. Webbtjänsten hittar du via a-kassans webbplats www.opetk.fi. Observera att alla FSL-medlemmar måste kontakta a-kassan för att få en kod som du använder vid inlogngingen på Openetti. För FSL-medlemmar fungerar allstå INTE medlemsnumret som finns på ditt medlemskort.

Läs mera om webbtjänsten: icon A-kassans tjänster på webben - Openetti

 

Gå genast till arbets- och näringsbyrån

Om du blir arbetslös, skall du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genast då ditt anställningsförhållande upphör eller då en permittering inleds. Ta med dig ett arbetsintyg där orsaken till att anställningsförhållandet upphörde framgår.

 

Deltidsarbete

Anmäl dig som arbetssökande samt se till att din status som arbetssökande hålls i kraft om din tjänst ändras till deltidstjänstgöring och/eller du i övrigt jobbar deltid. Då kan du ansöka om jämkad dagpenning från A-kassan.

icon När har man rätt till jämkad dagpenning?

 

Håll din arbetsansökan i kraft

Håll din arbetsansökan i kraft på arbets- och näringsbyrån på det sätt som arbetskraftsmyndigheterna kräver. A-kassan kan inte betala ut dagpenning för en period då anmälan som arbetssökande inte är i kraft.

 

Blir du arbetslös i sommar?

Klicka här för att läsa mera om vad du i så fall ska göra.