Kom ihåg att genast sända ett meddelande till A-kassan om alla faktorer som inverkar på din rätt till dagpenning.

Det här skall du meddela till A-kassan

De faktorer som du skall informera A-kassan om är bland annat studier, resa, sjukledighet, arbete, företagarverksamhet, lön för uppsägningstid, social förmån eller annan inkomst. Även arbets- och näringsbyrån behöver meddelande om förändringar som sker i din situation. Adressändringar ska meddelas förutom till A-kassan och arbetskraftsbyrån också till FSL. Korta utlandsresor, som räcker högst en vecka, är "tillåtna" så att arbetslöshetsskyddet inte äventyras. Rätten till arbetslöshetsdagpenning bibehålls dock endast om du har meddelat arbets- och näringsbyrån om din resa.

FSL-medlemsavgiften när du är arbetslös

Betala medlemsavgiften även under arbetslöshetstiden. Kontakta din egen förening eller förbundskansliet (tfn 748 94 00) och försäkra dig om att medlemskapet inte avbryts. Arbetslöshetskassan uppbär inte medlemsavgifter direkt av sina medlemmar, utan får dem via fackförbunden.