2-3 veckor måste du i allmänhet vänta på besked från A-kassan.

 

När din ansökan har godkänts

Lärarnas arbetslöshetskassa behandlar normalt din ansökan inom 2-3 veckor från att den nått A-kassans kontor i Helsingfors (under sommaren är dock behandlingstiden ungefär en månad). När A-kassan har behandlat din ansökan ger A-kassan ett skriftligt beslut om dagpenning och utbetalar dagpenningen till det bankkonto du har uppgivit. A-kassan sänder också beslutet om dagpenningen, en utbetalningsavi och en blankett för fortsatt ansökan till dig per post.

 

Kom ihåg fortsättningsansökan

Fortsättningsansökningarna handläggs inom två veckor från ankomstdatum. Även om du ännu inte har fått beslut på den första ansökan går det bra att sända en fortsättningsansökan för den följande ansökningsperioden till A-kassan.

 

Fem dagar per vecka och högst 500 dagar

Dagpenning utbetalas högst för fem dagar per kalendervecka. Dagpenning utbetalas maximalt för en tid som motsvarar 500 hela arbetslöshetsersättningsdagar. Ny rätt till högst 500 dagar uppstår dock då du på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor på 34 veckor. I samband med detta bestäms också nivån på dagpenningen på nytt.

 

Rätt till tilläggsdagar

Arbetslöshetsdagpenning kan också betalas efter maximitiden på 500 dagar i form av så kallade tilläggsdagar. Du kan få rätt till tilläggsdagar om du uppfyller bland annat följande förutsättningar:

  • Om du är född före eller år 1949 och fyller 57 år innan du förbrukat maximitiden på 500 dagar kan du utöver dessa 500 dagar få inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad då du fyller 60 år. Därefter kan du ansöka om arbetslöshetspension. A-kassan skriver ut intyget som behövs för att söka arbetslöshetspension.
  • Om du är född år 1950 eller därefter och fyller 59 år innan maximitiden på 500 dagar har förbrukats kan du få inkomstrelaterad dagpenning till slutet av den kalendermånad då du fyller 65 år. Därtill förutsätts att du varit i arbete som berättigar till pension i minst fem år under de senaste 20 åren. Den inkomstrelaterade dagpenningen för tilläggsdagarna kan under vissa förutsättningar också betalas förhöjd. (Närmare information angående detta får du genom att kontakta Lärarnas Arbetslöshetskassa). Du kan också ha rätt att gå i ålderpension redan vid 62-63-års ålder (För närmare information, kontakta Pensionsskyddscentralen Tfn 010 75 11).

 

Om du inte får A-kassans understöd

Om du inte har varit medlem i tio månader eller om du vet att arbetsvillkoret inte har uppfyllts under din tid som medlem, kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Folkpensionsanstalten.