• Arbetslos bild 1
  • Arbetslos bild 2
  • Arbetslos bild 3

Arbetslös

Medlemmar i FSL hör vanligtvis också till Lärarnas arbetslöshetskassa. Om du blir arbetslös kan du då ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från A-kassan istället för den betydligt lägre grunddagpenning som Folkpensionsanstalten utbetalar.

A-kassan betalar bland annat inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning till de medlemmar som uppfyller de krav som lagen ställer.

Läs mer...

Om du blir arbetslös ska du som är medlem vända dig till A-kassan istället för FPA. Om du hör till de lärare som har förordnanden som löper ut då läsårets undervisning slutar, innebär arbetslöshetsskyddet att din utkomst är tryggad under sommaren.

Läs mer...

Även om du är medlem i lärarfacket, ställer A-kassan vissa krav på utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Läs mer...

Som medlem i FSL ansöker du om arbetslöshetsdagpenning hos Lärarnas arbetslöshetskassa. Ansökningsblanketterna får du på arbets- och näringsbyrån samt på www.tyj.fi.

Läs mer...

2-3 veckor måste du i allmänhet vänta på besked från A-kassan.

Läs mer...

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en basdel och en del som bestäms utgående från din lön.

Läs mer...

Kom ihåg att genast sända ett meddelande till A-kassan om alla faktorer som inverkar på din rätt till dagpenning.

Läs mer...

Visste du att också studerandemedlemmar, alltså medlemmarna i FSLF, kan anhålla om medlemskap i Lärarnas arbetslöshetskassa när de under studietiden tar emot jobb som lärare. Det här är både nyttigt och billigt!

Läs mer...