• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Som FSL-medlem är du försäkrad i bolaget Turva. Kom ihåg att vårt medlemskort samtidigt fungerar som ditt reseförsäkringskort. Ta med dig kortet när du åker iväg!

 

Om du behöver uppsöka sjukvård rekommenderar vi att du ringer SOS-numret som finns på ditt medlemskort (+358 1075 20055). Den internationella larmcentralen svarar dygnet runt och du kan prata svenska med personalen. De ger till exempel råd om vilken vårdinrättning du bör söka dig till.

Om du har en fråga eller ett ärende som berör dina försäkringar vänder du dig alltid direkt till Turva.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening