• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Från och med nästa läsår (1.8.2017) ska samplaneringstiden räknas på årsbasis, inte per vecka. Den här förändringen innebär bland annat att lärare och rektorer måste ta itu med planeringen direkt i början av läsåret. Läs mer om hur många timmar det handlar om och vad som egentligen kan räknas som samplanering. 

Läs mera...

 

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening