• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

I våra grundskolor och gymnasier går runt 600 000 elever och studerande. Det här är en grupp som har tagit många (ekonomiska) smällar de senaste åren. Nu måste vi satsa på dem. Det lönar sig.

Den 9 april är det kommunalval och vi vill uppmana både kandidater och väljare att sätta skolfrågorna högst upp på agendan.

Mer än hälften av kommunernas uppdrag kommer att gälla fostran och utbildning i fortsättning och därför är det viktigt att våra beslutsfattare är kunniga och inspirerade att jobba för vår skola.

FSL vill uppmärksamma tre viktiga skolfrågor för väljare och kandidater.

Fixa skolpengarna först

Idag satsar kommunerna olika mycket resurser på utbildning. Det innebär att eleverna får olika mycket undervisning och handledning, skolmaterial och tid med sina lärare.

Skolan måste vara lika bra överallt. Oberoende av kommunens ekonomi.

• Erbjud eleverna tillräckligt många undervisningstimmar i tillräckligt många ämnen.
• Håll undervisningsgrupperna små.
• Permittera aldrig lärare och anställ alltid vikarier då någon måste vara frånvarande.

Stora nedskärningar i skolorna blir en dyr affär och lönar sig inte i längden.

Ta hand om skolhusen

År 2015 var inomhusluften hälsovådlig i 35 procent av skolorna i Finland. I lärarfacket OAJ:s undersökning Arbetslivsbarometern 2015 uppgav 20 procent av lärarna att de under det senaste året varit sjuklediga från jobbet på grund av problem med inomhusluften. År 2013 var motsvarande siffra 9 procent.

• Ta hand om skolhusen; renovera gamla byggnader eller bygg nya då andra alternativ inte finns. Sjuka lärare och elever lönar sig aldrig.

Idag betalar skolorna höga hyror till den egna kommunen, ofta för hus där underhållet är kraftigt eftersatt. Det här är varken vettigt eller riktigt.

Vi har inte råd att äventyra lärarna och eleverna hälsa. Det blir dyrt i förlängningen.

Mer tid tillsammans

De senaste åren har lärarnas arbetsmängd har ökat, skolbudgeten har krympt och elevgrupperna har blivit större.

• Gör det möjligt för lärarna att satsa sin tid på eleverna.
• Dokumentation, möten och administration är tidskrävande för lärarna. Öka inte på den här arbetsbördan i din kommun.

Eleverna behöver mera tid med sina lärare och vice versa. Lärare vill hinna se, höra och undervisa varje elev, varje skoldag. Det här är en förutsättning för lärande och välmående.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening