• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Läraren är den enda svenska tidningen i vårt land som fokuserar på undervisningssektorn. Läs här hur du kan annonsera i vår tidning: Lärarens annonsinformation 2017

 

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening