• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Annika, Cecilia, Leif, Linda, Marina, Pamela, Sabina och Sune. Här har vi FSL:s styrelsemedlemmar 2017-2018.

 

I styrelsen finns två nya ledamöter, Pamela Leka från Esbo-Grankulla och Cecilia Hägglund-Nygård, Jakobstad. Styrelsemedlemmarna som fortsätter sitt uppdrag är:

Sune Alén, Åland

Linda Felixson, Korsholm

Leif Holmberg, Lovisa

Sabina Lindholm, Tammerfors

Annika Norrgård, Väståboland

Marina Räfsbäck, Närpes-Kaskö

 

FSL-fullmäktige valde ny styrelse vid sitt möte den 10-11 november 2016 i Tammerfors.

Christer Holmlund fortsätter som förbundsordförande och samtidigt styrelsens ordförande.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening