• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Snart är skolan störst i kommunekonomin. När ansvaret för social- och hälsovård flyttar till landskapen, blir utbildning kommunens tyngsta fråga. Det här borde förplikta, inte förskräcka, konstaterar FSL-fullmäktige i ett uttalande från höstmötet 2016 i Tammerfors. Läs hela uttalandet.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening