• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Om du insjuknar under sommarlovet kan du ha rätt till både lön och sjukdagpenning, som en kompensation för att du inte kan skjuta upp semestern. Läs detaljerna här om du är en lärare som inte omfattas av semesterlagen.

De allra flesta lärare inom grundskolan och gymnasiet har en arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet eller årsarbetstimmar. Det här innebär att du inte har rätt till semester enligt semesterlagen. Däremot har du undervisningsfri tid under skolans sommaravbrott.

Om du insjuknar under sommarlovet, är du i allmänhet INTE tvungen att ansöka om tjänstledighet (sjukledighet) för sjukdomstiden.

 

Rätt till sjukdagpenning under den kalkylerade semestern

Du har rätt att få både lön och sjukdagpenning om du blir sjuk under, eller din arbetsoförmåga sträcker sig över, den så kallade kalkylerade semestern. Det här är en kompensation för att du som lärare inom usk-systemet inte, liksom många andra löntagare, kan skjuta upp din semester på grund av sjukdom.

Lärarnas kalkylerade semester börjar alltid den 16 juni. Längden på den kalkylerade semestern beror bland annat på ditt antal tjänsteår.

 

Ansök om sjukdagpenning

För att få sjukdagpenning måste självrisktiden ha löpt ut, alltså dagen för insjuknande och de nio därpå följande vardagarna, och den kalkylerade semestern börjat. Sjukdagpenningen ska du själv ansöka om från Folkpensionsanstalten.

 

Exempel

Lärare 1 bryter benet den andra juni och blir sjukskriven i sex veckor. Hans självrisktid har löpt ut den 12 juni och han kan ansöka om sjukdagpenning från och med den 16 juni när den kalkylerade semestern börjar. 

Lärare 2 ögonopereras den 20 juni och är sjukskriven i fyra veckor. Hennes självrisktid har löpt ut den 30 juni och hon kan ansöka om sjukdagpenning från och med den dagen, eftersom den kalkylerade semestern pågår. 

Lärare 3 får migrän den 7 juli och blir sjukskriven i tre dagar. Hon har inte rätt till sjukdagpenning eftersom sjukskrivningen är kortare än självrisktiden. 

 

Under den kalkylerade semestern kumuleras inte sjukdagarna som berättigar till sjuklön enligt AKTA kapitel 5. 

Kom ihåg att du som är FSL-medlem kan kontakta din förtroendeman eller FSL:s kansli om du har frågor om lön eller anställning.

 

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening